BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık