BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık

 

Adaylara Öneriler

Günümüz dünyasında hangi alanda olursa olsun yabancı dil artık aranılan en önemli nitelik konumuna gelmiştir ve yabancı dilin olduğu bağlamda çevirinin de var olmasını beklemek kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu durum Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin genel anlamda ön plana çıkmasını ve hak ettiği farkındalığı kazanmasını sağlamıştır. Çeviri aslında ilk akla geldiği gibi sadece turizm ve edebiyat alanlarında da değil aynı zamanda haber metinlerinden tıp makalelerine, mahkeme tutanaklarından patent belegelerine kadar birçok alanda ve bağlamda önemi gittikçe artrarak varlığını sürdürmektedir. 

Bölümümüzü seçecek öğrencilerimizin dil-kültür ilişkisini göz önünde bulundurarak yabancı dilin (İngilizce) kullanıldığı edebiyattan turizme kadar çeşitli alanlarda bilgilerini artırmak için olabildiğince çok okumalarını ve bilgi dağarcığını doldurmalarını salık veririz.

Neden Başkent Üni. Mütercim-Tercümanlık Bölümü?


Günümüz dünyası, geçmişiyle kıyaslanamayacak ölçüde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde bulunmaktadır.  İletişim araçlarının gelişip yaygınlaşması ve ulaşım olanaklarının artması toplulukları, ülkeleri ve devletleri birbirleriyle daha yakın ilişkiler içinde bulunmaya zorlamaktadır. Bu ilişkilerin kurulup sürdürülebilmesi için, toplumların birbirini tanıyarak anlaşmaları beklenir. Dünyadaki değişimin hızı, iletişimin hızlı ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Dünyadaki değişime ayak uydurmaya çabalayan ve çoğunlukla sürecin ortasında bulunan Türkiye, aynı anda birçok topluluk, kültür ve dil kategorilerinde yer alan ülkelerle siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkilere girmektedir. Bu ilişkilerin başarılı bir biçimde kurulup sürdürülebilmesi için, en başta kullanılan dilin doğru bir biçimde anlaşılıp, aktarılması gerekir. Dünyanın neredeyse bütün coğrafya, kültür ve dilleriyle sosyal ve ekonomik ilişkiye girecek ölçüde yayılan Türkiye, İngilizce başta olmak üzere, Almanca, Rusça, Japonca, Çince, Arapça vb. dillerde mütercim-tercümanlara giderek artan sayıda ve nitelikte insan gücüne gereksinim duymaktadır.

Dünyanın hızlı değişim ve dönüşümü karşısında daha hızlı hareket etmek ve farklı dil ve kültüre sahip ülkelerle daha yoğun ilişkiler kurup sürdürmek durumunda olan Türkiye’nin çok sayıda ve nitelikli Mütercim-Tercümanlara gereksinimi olduğu ortadadır. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için, hem alt yapı hem de deneyimi ve başarımlarıyla kaliteli insan gücü yetiştirme kapasitesi yüksek olan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak Mütercim-Tercümanlık Bölümünün açılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.  Öğrencilerimiz öğrenimleri süresince tam donanımlı müstakil bir hizmet binası içerisindeki laboratuvarlardan oluşan Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölümü’ne bağlı olarak verilen İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Japonca, Farsça ve Çince gibi dilleri de alabilmektedirler. Yine, Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 1995-1996 akademik yılında kurulmuş olan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ve Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak 2000-2001 akademik yılında kurulmuş olan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı’nda etkinliklerini sürdürmektedir.

 Mütercim-Tercümanlık Bölümünün Sunduğu Fırsatlar


LABORATUVAR VE ATÖLYELER

İlerleyen sınıflarda kullanılmak üzere Simultane ( Andaş)  Çeviri Laboratuvarı kuracağız. Öğrencilerimiz öğrenimleri süresince tam donanımlı müstakil bir hizmet binası içerisindeki laboratuvarlardan oluşan Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölümü’ne bağlı olarak verilen İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Japonca, Farsça ve Çince gibi dilleri de alabileceklerdir.

YURTDIŞI EĞİTİM OLANAKLARI

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde, San Antonio şehrinde Başkent Üniversitesi’ne bağlı “Capital Language Center”da öğrencilerimize dil okulu fırsatı,  2016-2017 Eğitim Yılı itibariyle sağlanacaktır.

İngilizce Hazırlık Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde  tamamlamak isteyen öğrenciler, üniversiteye ödenen eğitim ücreti dışında ek bir eğitim ücreti ödemeden, konaklama ve yaşam giderlerini kendileri karşılayarak dil eğitimlerini sürdürebileceklerdir.

Erasmus+ öğrenci hareketliliği ile öğrencilerimiz, Avrupa’nın anlaşmalı saygın üniversitelerinde iki yarıyıl eğitim görebilmektedirler.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Mütercim-tercümanlık (İngilizce) Bölüm mezunlarına gerek ülkemizde gerekse yurtdışında her gün talep daha da artmaktadır. Ülkemizde mezunların istihdam alanları şöyledir: Simultane ve yazılı çeviri büroları, Avrupa Konseyi, özel TV'ler ve gazete büro ve ajansları, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, bankaların kambiyo bölümleri, DPT, MİT, TRT ve Anadolu Ajansları, çeşitli milletlerarası kuruluşlar, yayınevleri, editörlükler, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap çevirileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği, özel çeviri büroları açma olanakları.