BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Mütercim Tercümanlık Bölümü

 

Neden Başkent Üni. Mütercim-Tercümanlık Bölümü?

Günümüz dünyası, geçmişiyle kıyaslanamayacak ölçüde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde bulunmaktadır.  İletişim araçlarının gelişip yaygınlaşması ve ulaşım olanaklarının artması toplulukları, ülkeleri ve devletleri birbirleriyle daha yakın ilişkiler içinde bulunmaya zorlamaktadır. Bu ilişkilerin kurulup sürdürülebilmesi için, toplumların birbirini tanıyarak anlaşmaları beklenir. Dünyadaki değişimin hızı, iletişimin hızlı ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Dünyadaki değişime ayak uydurmaya çabalayan ve çoğunlukla sürecin ortasında bulunan Türkiye, aynı anda birçok topluluk, kültür ve dil kategorilerinde yer alan ülkelerle siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkilere girmektedir. Bu ilişkilerin başarılı bir biçimde kurulup sürdürülebilmesi için, en başta kullanılan dilin doğru bir biçimde anlaşılıp, aktarılması gerekir. Dünyanın neredeyse bütün coğrafya, kültür ve dilleriyle sosyal ve ekonomik ilişkiye girecek ölçüde yayılan Türkiye, İngilizce başta olmak üzere, Almanca, Rusça, Japonca, Çince, Arapça vb. dillerde mütercim-tercümanlara giderek artan sayıda ve nitelikte insan gücüne gereksinim duymaktadır.

NEDEN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ?

Dünyanın hızlı değişim ve dönüşümü karşısında daha hızlı hareket etmek ve farklı dil ve kültüre sahip ülkelerle daha yoğun ilişkiler kurup sürdürmek durumunda olan Türkiye’nin çok sayıda ve nitelikli Mütercim-Tercümanlara gereksinimi olduğu ortadadır. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için, hem alt yapı hem de deneyimi ve başarımlarıyla kaliteli insan gücü yetiştirme kapasitesi yüksek olan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak Mütercim-Tercümanlık Bölümünün açılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.  Öğrencilerimiz öğrenimleri süresince tam donanımlı müstakil bir hizmet binası içerisindeki laboratuvarlardan oluşan Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölümü’ne bağlı olarak verilen İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Japonca, Farsça ve Çince gibi dilleri de alabilmektedirler. Yine, Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 1995-1996 akademik yılında kurulmuş olan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ve Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak 2000-2001 akademik yılında kurulmuş olan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı’nda etkinliklerini sürdürmektedir.