BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık

 

Tanıtım

Dünyadaki değişime ayak uydurmaya çabalayan ve çoğunlukla sürecin ortasında bulunan Türkiye, aynı anda birçok topluluk, kültür ve dil kategorilerinde yer alan ülkelerle siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkilere girmektedir. Bu ilişkilerin başarılı bir biçimde kurulup sürdürülebilmesi için, en başta kullanılan dilin doğru bir biçimde anlaşılıp, aktarılması gerekir. Dünyanın neredeyse bütün coğrafya, kültür ve dilleriyle sosyal ve ekonomik ilişkiye girecek ölçüde yayılan Türkiye, İngilizce başta olmak üzere, Almanca, Rusça, Japonca, Çince, Arapça vb. dillerde nitelikli mütercim-tercümanlara giderek daha çoık gereksinim duymaktadır.

Bu gereksinimi karşılamak adına Başkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve 2017-2018 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etmişitir. 4 yıllık eğitim-öğretim hayatlarında öğrencilerin başta çeviribilim alanı olmak üzere tıp, hukuk,sosyal bilimler, edebiyat gibi alanlarda gerekli temel bilgiyi ve altaypıyı kazanmalarını hedeflenmiştir. Aynı zamanda öğrencilere hem yazılı hem de sözlü çeviri türlerinde kapsamlı kuramsal altyapıyla birlikte öğrenilen bu kuramsal bilgilerin uygulamanması için de olanaklar sağlanmıştır.